ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประการศรายงานผลการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบรายเดือน 6 เดือน ด(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563-มีนาคม พ.ศ.2564)
  รายละเอียด :

 ประการศรายงานผลการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบรายเดือน 6 เดือน ด(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563-มีนาคม พ.ศ.2564)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 466 คน