ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด
  รายละเอียด :

 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน (พนักงานฯ ที่ทำงานในหน่วยงานตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป) ร่วมแบบแบบวัดการรับรู้ได้ผ่านช่องทาง QR code  ที่กำหนด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 447 คน