ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด
  รายละเอียด :

 องค์กการบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ขอเชิญชวน บุคคล นิติบุคคล เอกชน  หน่วยงานราชการ  ตลอดจนผู้มารับบริการ หรือติดต่อหน่วยงานตามภารกิจ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ร่วม ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านลิ้ง หรือ QR code ที่แจ้งข้างต้น ภายในวันที่ ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 462 คน