ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ 13 และก่อสร้างถังเหล็กทรงลูกบอล หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก
  รายละเอียด :

ราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กทรงแชมเปญ  หมู่ที่ 13  และ ถังเหล็กทรงลูกบอล  หมู่ที่ 4  โดยวิธีคัดเลือก

-  แบบ บก. 01

-  แบบ ปร.5 และ ปร.4

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 43 คน