ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รหัสสายทาง ชพ.ถ.53026 สายหลางตาง - หนองพ้อ บ้านท้องครก หมู่ที่ 13 ตำบลบางน้ำจืด โดยวิธีคัดเลือก
  รายละเอียด :

โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  รหัสสายทาง ชพ.ถ. 53026 
สายหลางตาง - หนองพ้อ  บ้านท้องครก  หมู่ที่ 13  ตำบลบางน้ำจืด 
โดยวิธีคัดเลือก

เอกสารแนบ 

- แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

- แบบ บก.01

- แบบ ปร.4

- แบบ ปร.5

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 38 คน