ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศบัญชีรายขื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.บางน้ำจืด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 38 คน