ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
5
24 มี.ค. 2563
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
26 ก.พ. 2563
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
101
21 ก.พ. 2563
4 แก้ไขประกาศการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
37
19 ก.พ. 2563
5 ประกาศ เรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
101
03 ก.พ. 2563
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
52
04 ต.ค. 2562
7 ประกาศใช้กฎบัตร ว่าด้วย วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
22
27 ก.ย. 2562
8 ประกาศใช้ แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
27 ก.ย. 2562
9 ขั้นตอนการปฐมพยาบาลผู้ต้องสัสงสัยว่าถูกแมงกะพรุนพิษ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
26 ส.ค. 2562
10 ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้านและประชาชนในพื้นที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
08 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7