ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
37
04 ต.ค. 2562
2 ประกาศใช้กฎบัตร ว่าด้วย วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
14
27 ก.ย. 2562
3 ประกาศใช้ แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
27 ก.ย. 2562
4 ขั้นตอนการปฐมพยาบาลผู้ต้องสัสงสัยว่าถูกแมงกะพรุนพิษ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
26 ส.ค. 2562
5 ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้านและประชาชนในพื้นที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
08 ส.ค. 2562
6 อบรมโครงการยุวมัคคุเทศก์ตำบลบางน้ำจืด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
22 ก.ค. 2562
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินผู้สูงอายุปีงบประมาณ2563ที่มาลงทะเบียนเดือนมกราคม2562
33
24 มิ.ย. 2562
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินผู้สูงอายุปีงบประมาณ2563ที่มาลงทะเบียนเดือนพฤศจิกายน2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
24 มิ.ย. 2562
9 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
18
24 มิ.ย. 2562
10 รับสมัครเยาวชนเข้าอบรมโครงการยุวมัคคุเทศก์ตำบลบางน้ำจืด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
05 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7