ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
445
17 พ.ค. 2564
2 เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
429
10 พ.ค. 2564
3 ขอเชิญรับฟังการประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
433
10 พ.ค. 2564
4 โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศรับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ประจำปีการศึกษา 2564 โดยผู้ปกครองสามารถสแกน QR Code หรือติดต
447
03 พ.ค. 2564
5 ขอเชิญรับฟังการประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
432
26 เม.ย. 2564
6 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
428
26 เม.ย. 2564
7 ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต.บางน้ำจืด ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
439
23 เม.ย. 2564
8 แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชลธีนิมิตร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด
455
19 เม.ย. 2564
9 แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชลธีนิมิตร ดาวน์โหลดเอกสาร
460
19 เม.ย. 2564
10 ประการศรายงานผลการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบรายเดือน 6 เดือน ด(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563-มีนาคม พ.ศ.2564)
454
09 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14