ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 แผ่นพับความรู้เรื่องเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
441
02 ธ.ค. 2561
92 บ้านรักการอ่านห้องสมุด ตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
429
15 ต.ค. 2561
93 ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ จุลสาร วารสาร และนิตยสาร ฯลฯ ณ อบต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร
417
15 ต.ค. 2561
94 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
412
10 ต.ค. 2561
95 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
426
10 ส.ค. 2561
96 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
421
25 เม.ย. 2561
97 แผนผังกระบวนการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
420
04 มี.ค. 2561
98 แผนผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
424
04 มี.ค. 2561
99 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
421
09 ก.พ. 2561
100 แบบสำรวจภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตำบลบางนำ้จืด ดาวน์โหลดเอกสาร
426
04 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14