ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
420
15 ธ.ค. 2560
102 จดหมายข่าว งานจัดเก็บภาษีรายได้ อบต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
415
15 ธ.ค. 2560
103 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว อบต.บางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
421
30 ต.ค. 2560
104 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีต่างๆ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
429
13 ม.ค. 2559
105 แผนปฏิบัติการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
421
13 ม.ค. 2559
106 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
423
30 ก.ย. 2558
107 ประกาศประมาณการราคากลางซ่อมแซมถนน คสล.สายหนองไก่ปิ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
419
07 ส.ค. 2558
108 ประกาศประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายริมคลองบางมุด-หัวสะพานบางสีทอง หมู่ที่ 6 ตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
455
21 เม.ย. 2558
109 ประกาศประมาณราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ(ซับเมอร์ส) ดาวน์โหลดเอกสาร
421
24 ก.พ. 2558
110 ประกาศประมาณการราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอย 4012- ถ้ำเขาน้อย หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
429
12 ก.พ. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14