ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศประมาณการราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนอกไร่ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
419
19 ธ.ค. 2557
112 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการและผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
421
03 พ.ย. 2557
113 กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
450
17 ก.พ. 2557
114 ประกาศ อบต.บางน้ำจืด เรื่อง รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
421
27 ก.ย. 2556
115 ประกาศ อบต.บางน้ำจืด เรื่อง รับลงทะเบียนเพื่อขอรับความพิการ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
425
27 ก.ย. 2556
116 กิจกรรมวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ ครั้งที่ 9
420
12 มิ.ย. 2556
117 ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬา อบต.บางน้ำจืด คัพ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2556
424
29 มี.ค. 2556
118 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
438
15 ก.พ. 2556
119 ขอประกาศการปรับปรุงแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2556
434
07 ม.ค. 2556
120 สรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
452
27 พ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14