ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 รายชื่อผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ดาวน์โหลดเอกสาร
416
12 พ.ค. 2563
42 ขอขยายเวลาประกาศแบบบัชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
01 พ.ค. 2563
43 การดำเนินการตามมาตราการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)) ดาวน์โหลดเอกสาร
420
09 เม.ย. 2563
44 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
430
24 มี.ค. 2563
45 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
430
26 ก.พ. 2563
46 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
424
21 ก.พ. 2563
47 แก้ไขประกาศการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
426
19 ก.พ. 2563
48 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
417
14 ก.พ. 2563
49 ประกาศ เรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
446
03 ก.พ. 2563
50 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
423
06 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14