ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ขั้นตอนการปฐมพยาบาลผู้ต้องสัสงสัยว่าถูกแมงกะพรุนพิษ ดาวน์โหลดเอกสาร
456
26 ส.ค. 2562
62 เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลาบางน้ำจืด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
422
23 ส.ค. 2562
63 เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด สมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
420
23 ส.ค. 2562
64 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
425
19 ส.ค. 2562
65 เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด สมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
466
10 ส.ค. 2562
66 ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้านและประชาชนในพื้นที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
414
08 ส.ค. 2562
67 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
419
25 ก.ค. 2562
68 อบรมโครงการยุวมัคคุเทศก์ตำบลบางน้ำจืด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
443
22 ก.ค. 2562
69 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินผู้สูงอายุปีงบประมาณ2563ที่มาลงทะเบียนเดือนมกราคม2562
458
24 มิ.ย. 2562
70 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินผู้สูงอายุปีงบประมาณ2563ที่มาลงทะเบียนเดือนพฤศจิกายน2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
429
24 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14