ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
422
24 เม.ย. 2562
82 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
425
19 เม.ย. 2562
83 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันสาธารณภัยต่างๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
417
31 มี.ค. 2562
84 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
423
19 มี.ค. 2562
85 ห้องประชุมสภา อบต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
412
18 ก.พ. 2562
86 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 และวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไป (พ.ศ.2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
417
15 ก.พ. 2562
87 เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
409
10 ก.พ. 2562
88 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
417
22 ม.ค. 2562
89 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีต่างๆ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
429
30 ธ.ค. 2561
90 การชำระภาษีต่างๆ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
420
04 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14